Laika ziņas

Laika ziņas Bauska

Šobrīd
Lietus
+9°C
Lietus
  • 0,6 m/s D0,6 m/s D
  • 1013 mm Hg
  • 98 % mitr.
  • 8 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
23.10
3..+7
Iespējams lietus
Trešdien
24.10
2..+7
Pārsvarā apmācies
Ceturtdien
25.10
-1..+8
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1014
mm Hg

3,1 m/s
R-DR
90%
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 1008
mm Hg

3,1 m/s
D-DR
91%
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 998
mm Hg

7,5 m/s
D
87%
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 985
mm Hg

5 m/s
D-DR
97%