Iecavas novada pašvaldība pasūtījusi savu pētījumu par pašvaldību reformu

Rīga, 16.sept., LETA. Pēc Iecavas novada pašvaldības pasūtījuma top pētījums "Administratīvi teritoriālās reformas ietekmes izvērtējums uz Iecavas novada attīstību", noskaidroja aģentūra LETA.

Pētījuma uzdevums ir novērtēt Iecavas novada iedzīvotāju faktisko skaitu, tā dinamiku, izmantojot netiešās metodes papildus Centrālās statistikas pārvaldes un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem. Tāpat, kā skaidroja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Goldmane, pētnieku uzdevums ir sagatavot izvērtējumu par Iecavas novada apvienošanas iespējām ar kaimiņu pašvaldībām, sagatavot kopsavilkumu par optimālo modeli Iecavas novadam administratīvi teritoriālās reformas kontekstā.

Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, pētījums izmaksās līdz 13 000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. To veic SIA "Konsorts".

Tāpat ar Iecavas novada domes lēmumu pašvaldībā izveidota darba grupa, kas seko līdzi aktuālajai informācijai par reformu un kopīgi gatavo vēstules, paužot neapmierinātību ar piedāvāto pašvaldību modeli.

Jau vēstīts, ka, noslēdzoties publiskajai apspriešanai Iecavas novadā par administratīvi teritoriālo reformu, secināts, ka lielākā daļa no 1293 iedzīvotājiem, kas izteikuši savu viedokli, nevēlas novada pievienošanu citai teritorijai.

Apspriešanā saņemtas 1328 atbildes, taču 35 atzītas par nederīgām, jo vairākas anketas bija aizpildījušas personas, kas nav deklarētas Iecavas novadā, ir nepilngadīgas vai atbildi bija sniegušas vairākas reizes. Tāpēc apkopots 1293 iedzīvotāju viedoklis.

Apspriešanā secināts, ka Iecavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu atbalsta 1260 jeb vairāk nekā 97% aptaujas dalībnieku.

Iemesli, kādēļ iedzīvotāji atbalsta novada kā patstāvīgas administratīvās teritorijas saglabāšanu, ir dažādi. Apspriešanas dalībnieki pauduši, ka "Iecavas novads ir pašpietiekams novads", tāpat izteiktas bažas, ka gadījumā, ja novadu "pievienos Bauskai, dzīvosim sliktāk, kļūsim par nomali". Iedzīvotāji arī nevēlas zaudēt saikni ar pašvaldību, tāpat uzskata, ka "mazāku teritoriju ir vieglāk pārvaldīt", "Iecavas novads labi attīstās, pievienošana Bauskai šo procesu aizkavēs".

Savukārt tie aptaujas dalībnieki, kas atbalsta Iecavas novada pievienošanu Bauskas novadam, minējuši, ka nejūt, ka viņu labā pašlaik kaut kas tiek darīts, pauduši arī cerības, ka pievienošana Bauskas novadam ļaus samazināt administratīvās izmaksas. Tāpat minēts, ka "mazajai Latvijai vairāk nekā 100 patstāvīgu novadu ir par daudz", norādīts arī, ka pašlaik Iecavas novadā nenotiek attīstība, iedzīvotāju skaits samazinās.

Daži aptaujas dalībnieki norādījuši, ka atbalsta administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu tikai tādā gadījumā, ja Iecavas novadu pievieno Jelgavas vai Ķekavas novadam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādātā administratīvi teritoriālā iedalījuma karte paredz, ka Iecavas novada administratīvo teritoriju ir paredzēts apvienot ar Bauskas, Vecumnieku un Rundāles novadu, par reģionālās nozīmes attīstības centru nosakot Bausku. Tomēr Iecavas novada dome uzskata, ka, jo lielāka ir pašvaldība, jo mazāka ir iespēja kvalitatīvi un cilvēkiem pietuvināti īstenot likumā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas.