Iecavas novada pašvaldības izdevumi par teju 13% pārsniedz ieņēmumus

Iecava.
Iecava.

Jelgava, 7.febr., LETA. Iecavas novada pašvaldības budžeta izdevumi šogad sasniegs 12 577 404 eiro, kas ir par teju 13% vairāk nekā ieņēmumi, aģentūra LETA uzzināja novada domē.

Pašvaldība savus ieņēmumus šogad plāno 10 997 532 eiro apmērā, kas ir par 1 508 845 eiro mazāk par izdevumiem. Budžeta deficītu paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma 2018.gada sākumā 1 405 194 eiro un aizņēmuma Valsts kasē 540 000 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir būtiskākā pašvaldības ieņēmumu daļa - 6 230 107 eiro jeb teju 59% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Valsts un pašvaldību budžetu maksājumi - mērķdotācijas, dotācijas un savstarpējie norēķini - plānoti 3 483 019 eiro apmērā. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa - 586 193 eiro. Maksājumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 289 885 eiro, savukārt pārējie ieņēmumi un maksājumi plānoti 78 525 eiro apmērā.

Lielākie finanšu līdzekļi paredzēti izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2018.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 6 564 260 eiro, kas ir teju 54% no plānotajiem kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

65% jeb 4 268 692 eiro no plānotajiem izdevumiem izglītības nozarei veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Izglītības nozarē nodarbināto atlīdzībai paredzētie līdzekļi ir par 222 716 eiro vairāk, nekā plānotais pērn, kas saistīts ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanu un minimālās algas pieaugumu. Izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem ir paredzēti 1 466 599 eiro. No pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienas 5.-9.klašu skolēniem un piecus un sešus gadus veciem audzēkņiem tiks apmaksātas 78 122 eiro vērtībā. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai budžetā ir paredzēti 280 410 eiro, tai skaitā plānots iegādāties autobusu par 140 000 eiro.

Pašvaldība, plānojot budžetu, iecerējusi Iecavas vidusskolas trešā korpusa remontu, Iecavas vidusskolas ēdnīcas pārbūves un aktu zāles jaunbūves projektēšanu, pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" teritorijas labiekārtošanas un rotaļu laukumu pārbūves projektēšanu, kā arī citus projektus izglītības jomā.

Tāpat plānā ir autoceļa V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7 pārbūves pirmā kārta, Sila ielas gājēju trotuāra izbūves projektēšana un Ģedules upes tiltiņa restaurācija. Pašvaldība iecerējusi izbūvēt skeitparku, izstrādāt projektu Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanai un Iecavas tirgus teritorijas pārbūvei. Līdzekļi ieplānoti arī dzīvokļu iegādei pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanai un citiem mērķiem.