Mežotnes pilskalnā ierīkota spožajai skudrai veltītā vides izziņas taka

Jelgava, 4.sept., LETA. Mežotnes pilskalnā ierīkota vides izziņas taka, kas veltītai vienam no pilskalna iemītniekiem - spožajai skudrai -, aģentūra LETA uzzināja Rundāles novada pašvaldībā.

Taka aprīkota ar dažādiem no koka veidotiem rāpšanās un kāpelēšanas elementiem, kas ļaus mazākajiem pilskalna apmeklētājiem iejusties spožās skudras "ādā" un, ejot pa taku, sastapties ar viņas "draugiem" - lapkoku praulgrauzi, zalkti, dzeni, sikspārni. Papildus tam ir uzstādīti informatīvie stendi, kur būs iespēja uzzināt gan par pašu spožo skudru, gan arī citām Mežotnes pilskalnā sastopamajām dabas vērtībām.

Mežotnes pilskalns iekļaujas dabas parka "Bauska" teritorijā, kas ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama "Natura 2000" teritorija. Vides izziņas taka veidota, lai rosinātu apmeklētājus pievērst uzmanību Lielupes krastā sastopamajām unikālajām floras un faunas bagātībām.

Taka ierīkota Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansēta projekta "Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei" ietvaros, ko Rundāles novada dome īsteno sadarbībā ar Jelgavas un Tērvetes novadu pašvaldībām.

Kopējais projekta finansējums ir 45 620 eiro, tai skaitā LVAF līdzekļi 39 689 eiro, Jelgavas novada pašvaldība finansējums 3636 eiro, Rundāles novada pašvaldība līdzekļi 2184 eiro apmērā un 110 eiro, ko nodrošinājusi Tērvetes novada pašvaldība.