Sadarbībā ar partneriem Raunas novadā un Krievijā atjaunos Mežotnes baznīcas torni

Rīga, 29.aug., LETA. Rundāles novada pašvaldība, kopā ar Raunas novada un Krievijas Ropšas pašvaldību īstenos projektu "Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā", kas paredz tostarp Mežotnes baznīcas torņa rekonstrukciju, aģentūru LETA informēja Rundāles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente.

Projekts paredz uzņēmējdarbības sektora sadarbības attīstību tūrisma jomā, organizējot fokusa grupu diskusijas, uzņēmējdarbības forumu un apmācību uzņēmējiem no projektā iesaistītajām pašvaldībām. Uzņēmēji tiks iesaistīti kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma veidošanā, proti, sadarbības pašvaldības, izmantojot esošo kultūrvēsturisko mantojumu kā bāzi un sadarbojoties ar uzņēmējiem, organizēs pilotpasākumu sēriju "Ceļojums laikā". Pasākumi izcels vietējo kultūrvēsturisko mantojumu.

Rundāles novadā projekta īstenošanas gaitā tiks rekonstruēts Mežotnes baznīcas tornis. Precīzu datu par Mežotnes baznīcas celtniecību nav, taču viena no hipotēzēm ir par baznīcas mūra ēkas celtniecību 17.gadsimta sākumā. Laika gaitā baznīcas tornis savu izskatu mainījis vairākkārt, tomēr greznāko veidolu - barokālu torni ar kupolu - ieguvis Latvijas brīvvalsts laikā.

1944.gadā kaujās pie Lielupes baznīca tiek sašauta, sagrautas torņa konstrukcijas. Pēc kara bija nesekmīgi mēģinājumi baznīcu atjaunot. Vēlāk baznīcā ierīkota minerālmēslu noliktava - tika izlauztas plašākas torņa un draudzes telpas durvis, logi un ailas daļēji aizmūrēti, baznīcas ēkai izveidota lēzena jumta konstrukcija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta finansējums dos iespēju īstenot ilgi gaidītos baznīcas torņa rekonstrukcijas darbus, uzsvēra Ārente. Saskaņā ar SIA "Livland Group" izstrādāto būvprojektu baznīcas torni paredzēts atjaunot tādā apmērā un izskatā, kāds tas bijis pēc 20.gadsimta 20.gadu atjaunošanas projekta realizācijas, paredzot nodrošināt iespēju uzkāpt tornī līdz pat galerijai, kas kalpotu kā skatu platforma. Apkārtnes vērošana tiktu nodrošināta no pārējām ailām torņa sienās. Pa ceļam uz platformām torņa stāvos būs iespējams izvietot tematiskas ekspozīcijas. Torņa nobeigumu - barokālu torni ar kupolu, galeriju un smaili - paredzēts būvēt pēc 1926.gada projekta materiāliem.

Projekts paredz arī ekspozīcijas izveidošanu un mobilo gidu ierīkošanu Mežotnes pilskalnā, kas dos iespēju pilskalna teritorijas apmeklētājiem noklausīties informāciju par daudzslāņaino Mežotnes pilskalna vēsturi. Tas prezentē vairākus vēsturiskus periodus, turklāt Mežotnes baznīcas ēka un Mežotnes pilskalns Lielupes krastā pretī Mežotnes muižas pilij veido Zemgales reģionam raksturīgu kultūrvēsturisko ainavu. Mūsdienās pilskalna teritorijā tiek organizēti kultūras pasākumu, izceļot kultūrvēsturisko mantojumu. Īstenojot projektu, Mežotnes pilskalnā tiks izvietoti vairāki QR koda piesaistes punkti, piedāvājot ar mobilā tālruņa starpniecību noklausīties stāstījumu par Mežotnes pilskalnu un tā apkārtnes vēsturi dažādās valodās.

Kopējais projekta budžets ir 649 814 eiro. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ir 584 833 eiro. Savukārt Rundāles novada domes kopējais projekta budžets ir 245 380 eiro, no kuriem 220 842 eiro sedz programma.