Pilseta24.lv

Pilseta24.lv uzlabo iespējas iedzīvotājiem iesaistīties žurnālistu rakstu veidošanā

Pilsētas informācijas portālu tīkls Pilseta24.lv aicina iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties redakcijas ziņu veidošanas procesā, iesakot tematus vai iesūtot citu noderīgu informāciju rakstu veidošanai.

Aktivitātes mērķis ir iedziļināties vietējo kopienu aktualitātēs un palīdzēt pilsētniekiem ikdienā, veicinot sabiedrības līdzdalību un ceļot pilsētnieku kopējo informētības līmeni, tādējādi padarot cilvēku lēmumus daudz pārdomātākus. Ziņu formas veidošanā liels uzsvars ir uz informācijas skaidrošanu sabiedrībai tādā veidā, lai tas stimulētu iedzīvotājus pašiem aktīvāk iesaistīties problēmu risināšanā.

Jau šobrīd Pilseta24.lv portālu tīkls nodrošina līdzdalības žurnālistikas platformu, dodot iespēju pilsētniekiem un organizācijām pievienot ziņas 31 pilsētu portālos. Nākamais solis ir daudz vairāk iesaistīt sabiedrību arī žurnālistu ziņu veidošanā.

Žurnālisti ne vienmēr spēj būt klāt, ja notiek kaut kas svarīgs un pamanīt visas sabiedrībai aktuālās problēmas. Lai tieši iedzīvotāju jautājumi parādītos mediju dienas kārtībā, un sabiedrība saņemtu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, mēs aicinām izmantot Pilseta24.lv iespēju: pievērst uzmanību pilsētas un apkārtnes problēmām, piedāvāt risinājumus, kā arī veidot dialogu ar citiem pilsētas
iedzīvotājiem un organizācijām.

Aicinām sūtīt iespējamos tematus, plašākus situācijas vērtējums, foto vai pat video materiālus uz e-pastu redakcija@pilseta24.lv.

--------
Pilseta24.lv ir pilsētas informācijas un komunicēšanas vieta pilsētniekiem, organizācijām un biznesam, kas apvieno 31 pilsētu interneta portālus lielākajās Latvijas pilsētās. Pilseta24.lv portāli atšķiras ar to, ka piedāvā tikai konkrētai pilsētai saistošu informāciju un tā īpaši plašā funkcionalitāte dod iespēju informācijas apmaiņā piedalīties arī pilsētniekiem un organizācijām un biznesam