Iecavas novada Rosmē īstenos meliorācijas sistēmas pārbūvi

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Iecavas novada pašvaldībā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par iesniegtā projekta "Iecavas novada lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Rosmē" apstiprināšanu, pēc kā Rosmes ciemā īstenos meliorācijas sistēmas pārbūvi, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

"Tas nozīmē, ka jau nākamajā gadā Rosmes ciema iedzīvotāji un ciemam piegulošo lauksaimniecības zemju apsaimniekotāji varēs novērtēt rekonstruētās meliorācijas sistēmas priekšrocības," rezumēja Iecavas novada pašvaldības projektu vadītāja Ineta Bramane.

Viņa skaidroja, ka jau pirms vairākiem gadiem bija apzināta viena no aktuālākajām Rosmes ciema problēmām - meliorācijas sistēma nefunkcionē pilnvērtīgi, tādēļ, īpaši pavasaros, mājas un ciemam piegulošās lauksaimniecības teritorijas tiek pakļautas paaugstināta ūdens līmeņa ietekmei.

Īpaši to izjūtot iedzīvotāji, kuru daudzdzīvokļu ēkas un pagalmi atrodas zemāk par ielu līmeni.

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma režīmu, ir paredzēts pārtīrīt novadgrāvjus 2,6 kilometru garumā, izbūvēt piecas jaunas caurtekas vietās, kur vecās vairs nav atjaunojamas un lietojamas, lai nodrošinātu ūdens caurplūdi zem teritoriju šķērsojošiem ceļiem.

Tāpat paredzēts izbūvēt slēgto drenāžu aptuveni 400 metru garumā, lai nodrošinātu ūdens novadi no apbūves teritorijas kopējā teritorijas meliorācijas sistēmā. Paredzēts novākt apaugumu un akmeņus, kā arī veikt sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūvi. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, projektā paredzēts izbūvēt divus sedimentācijas baseinus.

"Rosmes ciema un lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūvei kopumā ir ievērojama loma ne tikai lauksaimniecības zemju kvalitātes un mitruma režīma uzlabošanā, bet arī vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanā," pauda Bramane.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57 854 eiro, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 42 118 eiro jeb 90% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu.

"Gatavojoties 2014.-2020.gada plānošanas perioda ES līdzekļu apguvei, pašvaldības speciālisti ir laikus veikuši iestrādes dažādu projektu sagatavošanas darbos, tostarp jau pavasarī tika sākts darbs pie Rosmes ciema meliorācijas būvju rekonstrukcijai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas," pauda Bramane.

Projekta īstenošanas noslēguma termiņš ir 2016.gada 19.septembris, bet pašvaldība darbus plāno paveikt ātrāk, tāpēc jau ir sākta iepirkuma dokumentācijas gatavošana, lai iepirkumu var izsludināt pēc iespējas agrāk.