Iecavas pašvaldība budžetā paredz bērnudārza labiekārtošanu un ielas rekonstrukciju

Ilustratīvs foto/ Foto: Bauska24.lv
Ilustratīvs foto/ Foto: Bauska24.lv

Otrdien, 16.februārī, Iecavas novada dome apstiprināja pašvaldības budžetu 2016.gadam, kurā kā lielākie plānotie pašvaldības projekti paredzēta Iecavas bērnudārza "Cālītis" teritorijas labiekārtošana un Skolas ielas rekonstrukcijas otrā un trešā kārta Iecavā.

Iecavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Podniece-Jostmane aģentūru LETA informēja, ka Iecavas novada budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2016.gadā prognozēts 9 652 879 eiro apmērā, izdevumu kopējais apjoms - 12 701 444 eiro.

Budžeta deficītu 3 048 565 eiro apmērā un Valsts kases aizdevuma pamatsummas 335 855 eiro atmaksu plānots segt no naudas līdzekļu atlikuma 2016.gada sākumā - 722 344 eiro un aizņēmuma no Valsts kases - 2 662 076 eiro.

Iecavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 4 955 825 eiro jeb 52,7% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2016.gadā prognozēti 576 320 eiro apmērā, kas ir 6,1% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

2016.gada budžeta ietvaros ir rasta iespēja piešķirt līdzekļus infrastruktūras objektu celtniecībai, transporta būvju rekonstrukcijai un rekonstrukcijas projektu izstrādei, kā arī pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un komunālās saimniecības attīstībai, skaidroja Podniece-Jostmane.

Lielākie šī gada budžeta finanšu līdzekļi paredzēti izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei šogad plānotais izdevumu apjoms ir 6 424 498 eiro, kas ir 52% no plānotajiem kopējiem 2016.gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Viens no apjomīgākajiem projektiem, ko šogad plānots īstenot, ir Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" teritorijas labiekārtošana. Projekta realizācijai pašvaldība Valsts kasē ņems aizņēmumu 1 021 041 eiro apmērā.

Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir gan ekonomiskās attīstības un konkurētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdienas komforta un drošības jautājums, pauda Podniece-Jostmane, informējot, ka otrs lielākais projekts, kura īstenošanai 2016.gadā plānots izlietot 2 188 380 eiro, tai skaitā aizņēmumu Valsts kasē 1 641 035 eiro apmērā, ir Skolas ielas rekonstrukcijas otrā un trešā kārta.

Skolas ielas rekonstrukcijas otrajā un trešajā kārtā Iecavā notiks darbi Skolas ielas posmā no Rīgas ielas krustojuma līdz Lauku ielai un Dzirnavu ielas posmā no Skolas ielas līdz Edvarta Virzas ielas krustojumam. Šajos posmos plānots demontēt veco siltumtrasi, izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas un dzeramā ūdens tīklus, modernizēt ielas apgaismojumu, vienā ielas pusē izbūvēt gājēju ietves un asfaltēt ielas brauktuvi.

Skolas ielas rekonstrukciju, vienlaikus īstenojot projekta pirmo kārtu, plānots pabeigt 2017.gadā, skaidroja Podniece-Jostmane.

Iecavas novada pašvaldības saistību apmērs 2016.gadam ir plānots 551 884 eiro apmērā jeb 8,17% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevuma līgumiem 2016.gadā atmaksājamā kredītu pamatsumma ir 335 855 eiro.

Saistībā ar 1 641 035 eiro aizņēmuma nepieciešamību projekta "Skolas ielas rekonstrukcijas 2. un 3.kārta" īstenošanai un 1 021 041 eiro nepieciešamību projektam "Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" teritorijas labiekārtošana" ir plānots, ka saistību apjoms 2016.gadā palielināsies par 16 519 eiro, saistību apjoms prognozēts 8,42% apmērā, informēja pašvaldības pārstāve.