Paaugstina vidējo vērtējumu mācībās stipendijas saņemšanai Pilsrundāles vidusskolā

Jelgava, 4.dec., LETA. No 2018.gada 1.janvāra vidējam vērtējumam, lai Pilsrundāles vidusskolas 9.-12.klases audzēkņi varētu saņemt pašvaldības stipendiju, jābūt vismaz septiņām, nevis 6,5 ballēm, kā tas bija līdz šim, lēmusi Rundāles novada dome.

Līdz šim skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību priekšmetos bija no 6,5 līdz 6,9 ballēm, varēja saņemt 20 eiro stipendiju mēnesī, taču deputāti lēmuši par šādu vērtējumu stipendiju vairs nepiešķirt. No nākamā gada zemākais vērtējums stipendijas iegūšanai būs septiņas balles. Mazākā stipendija, ko var saņemt izglītības iestādes audzēkņi, ir 25 eiro mēnesī. Savukārt, ja vidējās sekmes ir vismaz 8,5 balles, stipendijas apmērs sasniedz 50 eiro mēnesī.

Pašvaldības atbalstu var saņemt, ja nevienā no priekšmetiem vērtējums nav zemāks par četrām ballēm. Stipendijas netiek piešķirtas izglītojamajiem, kuriem ir neattaisnoti kavētas stundas vai ir Pilsrundāles vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kā arī, ja skolas audzēkņi ir sodīti par administratīviem pārkāpumiem.

Stipendijas tiek maksātas deviņus mēnešus - no septembra līdz maijam.