Pašvaldība rīkos konkursu "Bauskas novada uzņēmēju gada balva"

Foto: Ieva Lūka/ LETA
Foto: Ieva Lūka/ LETA

No ceturtdienas, 1.septembra Bauskas novada pašvaldībā mēnesi varēs iesniegt pieteikumus pašvaldības rīkotajam konkursam "Bauskas novada uzņēmēju gada balva", aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Bauskas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību, popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus novadā, un stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu.

Apbalvoti tiks uzvarētāji vairākās nominācijās: "Novada lauksaimnieks", "Novada tēla popularizētājs", "Novada izaugsme", "Novada jaunais uzņēmējs", "Gada pakalpojumu sniedzējs/tirgotājs", "Gada partneris" un "Novada mājražotājs/amatnieks".

Pretendentus nominācijā "Gada partneris" izvirza pašvaldība, pašvaldības iestādes vai Bauskas novada pagastu pārvaldes, bet pārējos kandidātus var izvirzīt iedzīvotāju grupas, biedrības, uzņēmēji.

Uzvarētāji no Bauskas novada saņems komersanta gada balvu un Pateicības rakstu.