Rundāles novada pašvaldība vēl koriģēs noteikumus par kapsētu darbību

Jelgava, 3.janv., LETA. Rundāles novada pašvaldība vēl koriģēs saistošos noteikumus par novada kapsētu darbību un uzturēšanu, lai arī iepriekš tika paredzēts, ka tie stāsies spēkā ar 1.janvāri, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Izmaiņas saistošajos noteikumos tiks veiktas, atsaucoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli par nepieciešamajiem grozījumiem. Pašlaik pašvaldība veic izmaiņas noteikumu sākotnējā redakcijā.

Plānots, ka jaunā noteikumu redakcija tiks apstiprināta Rundāles novada domes janvāra sēdē.

Iepriekš saistošajos noteikumos paredzēts, ka pašvaldības kapsētās var apbedīt mirušos, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Rundāles novads. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapa vietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no pēdējās deklarētās dzīvesvietas, savukārt jaunu kapavietu citur deklarētajai mirušajai personai var piešķirt, pamatojoties uz novadā deklarētu radinieku motivētu iesniegumu.

Pašvaldība arī noteikusi, ka kapsētas apmeklētājiem atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem, bet bērni līdz desmit gadu vecumam kapsētas drīkst apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā.

Kapsētās aizliegts ieviest dzīvniekus, pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem un skrituļslidām un motorizētajiem transportlīdzekļiem, tirgoties bez kapsētas pārziņa atļaujas un kurināt ugunskurus. Tāpat apmeklētājiem nedrīkst cirst un bojāt kokus, stādīt kokus apbedīšanai paredzētajās vietās bez saskaņojuma, ņemt smilti un zemi neatļautajās vietā, sēdēt un kāpt uz kapa vietām, postīt stādījumus, mainīt ierādītās kapavietas teritoriju un aizņemt kapavietai pieguļošo celiņu.

Noteikumos tika paredzēts, ka vienvietīgas kapavietas zārkam platums ir divi metri, bet garums - trīs metri. Savukārt urnai paredzētai vietai jābūt pusotru metru garai un metru platai.

Novada kapsētās īpašos gadījumos ir iespējama mirušā apbedīšana bez zārka, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.