Vilces dabas parks Zemgalē – ko tajā apskatīt?

Jelgavas novada Vilces pagastā, izvietojies Vilces ielejas lejtecē pie tās ietekas Svētē, atrodas dabas parks “Vilce”, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. 144 hektārus plašais parks izveidots 2004. gadā, lai aizsargātu Vilces un Rukūzes upes ieleju ar dabas vērtībām, nogāžu un gravu mežiem, smilšakmens atsegumiem, floru un faunu, kā arī Vilces pilskalnu. Vilces dabas parks ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Zemgalē.

Dabas parks “Vilces”

Vilces dabas parka teritorija ir 144 hektārus plaša un ir Latvijas Valsts mežu īpašums; tajā atrodas astoņi aizsargājami kultūrvēsturiskie pieminekļi. Teritorija iekļauta arī Eiropā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000.

Vilces dabas parks ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Zemgalē, kurā cauri gravām satek Vilces un Rukūzes upes. Upju krastos agros pavasaros sastopamas zilās, baltās un dzeltenās vizbulītes. Upju krasta nogāzēs sastopami nogāžu un gravu meži, kuros bagātīgi aug tieši Zemgalei raksturīgā villainā gundega, kā arī pūkainā asinszāle. Dabas vērtības ir iespēja apskatīt, izejot vairākas izzinošas pastaigu takas.

Dabas takas

 

Vilces dabas parkā iekārtotas vairākas dabas takas. Te iekārtota divarpus kilometrus garā Barona taka (apļveida), pa kuru savā laikā paticis staigāt Krišjānim Baronam. Takā izvietoti izglītojoši stendi par meža dzīvniekiem. Papildus tai iespējams iziet arī Vella taku, puskilometru garo Rukūzes taku (vienvirziena) un kilometru garo Mūrmuižas taku (vienvirziena).

Lielajā dabas parka teritorijā atrodas ļoti daudzi interesanti apskates objekti: Vilces ūdensdzirnavas, Vilces muižas apbūve ar pili un parku, skatu platforma, vairāki dižkoki, Lielmātes avotiņš, Vella grava, Vilces pilskalns, Vilces un Rukūzes upes sateka,  Zaķu pļava, Devona laika smilšakmens atsegumi, Akmens tilts ar Vella dziļumu un zviedru dārgumiem, Vilces un Svētes upes sateka, kā arī vairāki citi.

Vilces pilskalns un Zaķu pļava

Vilces pilskalns atrodas Vilces un Rukūzes upes satekas vietā. Pilskalna plakums paceļas 12 metrus virs Vilces upes. Tā lielākā daļa, laika gaitā Vilces upes izskalota, ir nobrukusi. Pilskalns bijis apdzīvots vidējā dzelzs laikmetā (5.-9. gadsimts mūsu ērā), tajā atradās seno zemgaļu nocietinājums. 1966. gadā arheoloģiskos izrakumus tajā ticis atrastas bezripas trauku lauskas ar apmestu virsmu. Saskaņā ar kādu teiku, pilskalns nekad tā arī nav ticis ieņemts. Lai pils nenonāktu krustnešu rokās, senie zemgaļi pili esot nodedzinājuši, savukārt paši ar visām ģimenēm aizgājuši uz Tērveti.

Vilces pilskalna pakājē atrodas vietējo iedzīvotāju un tūristu iecienītā vieta – Zaķu pļava. Zaķu pļavu apsargā kokā izgrebta skulptūra – Garausis Zaķis – par kuru vēsta kāda īpaša teika. Turpat pie Zaķu pļavas Rukūzes un Vilces upes krastos var apskatīt arī Devona laika smilšakmens atsegumus.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu